Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

2
2. Հանրահաշվական կոտորակի և փոփոխականի քանորդը

Բարդություն հեշտ

2
3. Հանրահաշվական կոտորակերի քանորդը (միանդամներ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Կոտորակների արտադրյալը (միանդամներ, նշանները)

Բարդություն հեշտ

3
5. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (միանդամներ, նշաններ)

Բարդություն հեշտ

4
6. Կոտորակների բազմապատկունը (աստիճաններ, թվեր)

Բարդություն հեշտ

3
7. Հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը (միանդամ, թվեր)

Բարդություն հեշտ

4
8. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (աստիճաններ, տառեր)

Բարդություն հեշտ

3
9. Հանրահաշվական կոտորակի և միանդամի արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

4
10. Կոտորակների բազմապատկումը (երկանդամներ և միանդամներ)

Բարդություն հեշտ

3
11. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (ընդհանուր արտադրիչ)

Բարդություն միջին

5
12. Մինուս նշանով հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը

Բարդություն միջին

6
13. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների արտադրյալը

Բարդություն միջին

5
14. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը, արտադրիչների վերլուծում

Բարդություն միջին

4
15. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը

Բարդություն միջին

3
16. Հանրահաշվական կոտորակների և աստիճանների արտադրյալը

Բարդություն միջին

3
17. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը (ընդհանուր արտադրիչ, հակադիր երկանդամներ)

Բարդություն միջին

6
18. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն)

Բարդություն միջին

4
19. Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը (գումարի և տարբերության խորանարդներ)

Բարդություն միջին

4
20. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն)

Բարդություն միջին

8
21. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

8
22. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (կրճատ բազմապատկման բանաձևեր)

Բարդություն բարդ

11
23. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների քանորդը

Բարդություն բարդ

9

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ