Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոդուլի հաշվումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
4. Տարբեր նշանի թվերի համեմատումը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ստուգել պնդումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կետերը առանցքի վրա

Բարդություն միջին

2
7. Թվերը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն միջին

4
8. Թվերը դասավորվում են աճման կարգով

Բարդություն միջին

2
9. Կոտորակների համեմատում

Բարդություն միջին

2
10. Պարզեցնել արտահայտությունը

Բարդություն բարդ

3
11. Կետերը թվային առանցքի վրա

Բարդություն բարդ

3
12. Կետեր թվային առանցքի վրա

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ