Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ծածկույթային օրգաններ: Ջերմակարգավորում Մաշկի նշանակությունը
2. Մաշկի ջերմակարգավորման գործառույթը Մաշկի ջերմակարգավորման գործառույթը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մաշկի նշանակությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Մաշկի նշանակությունը
2. Մաշկի կառուցվածքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Մաշկի կառուցվածքը
3. Մաշկի հավելյալ բաղադրիչները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Մաշկի հավելյալ բաղադրիչները
4. Վերնամաշկ, բուն մաշկ և ենթամաշկային բջջանք 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վերնամաշկ, բուն մաշկ և ենթամաշկային բջջանք
5. Մաշկի ջերմակարգավորում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Մաշկի ջերմակարգավորում
6. Կոփում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կոփում
7. Մաշկի լայնական կտրվածք 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Մաշկի լայնական կտրվածք
8. Գտեք ճիշտ պնդումները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գտնել մաշկի վերաբերյալ ճիշտ պնդումները
9. Անվանե՛ք մաշկային բաղադրիչները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անվանել մաշկային բաղադրիչները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ծածկույթային օրգաններ» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Ծածկույթային օրգաններ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մաշկի կառուցվածքը» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Մաշկի կառուցվածքը
2. Ստուգողական աշխատանք «Մաշկ» թեմայից 00:30:00 միջին 17Մ. Մաշկի կառուցվածքը