Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վերարտադրողական համակարգ: Օրգանիզմի անհատական զարգացում Վերարտադրողական համակարգի օրգանները
2. Բեղմնավորում Բեղմնավորում, ներարգանդային և հետսաղմնային զարգացում
3. Սեռավարակներ և դրանց կանխարգելումը Սեռավարակներ և դրանց կանխարգելումը
4. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն և վարք Վարքի ռեֆլեքսային տեսություն

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արական սեռական համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Արական սեռական համակարգի բնութագիրը
2. Իգական սեռական համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Իգական սեռական համակարգի ճանաչումը
3. Սեռավարակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սեռավարակների տարբերակում
4. Ներարգանդային զարգացում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Կրկնել ներարգանդային զարգացման առանձնահատկությունները
5. Սեռական հասունացում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տղայի և աղջկա սեռական հասունացման առանձնահատկությունները
6. Երեխայի աճն ու զարգացումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Երեխայի աճի ու զարգացման շրջանները
7. Բեղմնավորում և ծերության շրջան 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Բեղմնավորման և ծերության շրջանների նկարագրություն
8. Արական և իգական սեռական համակարգեր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է նշել, թե որ օրգանն է պատկերված
9. Պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տարբերակել պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վերարտադրողական համակարգ» 00:20:00 միջին 13Մ. Վերարտադրողական համակարգ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բեղմնավորում, ներարգանդային և հետսաղմնային զարգացում» 00:30:00 միջին 16Մ. Բեղմնավորում, ներարգանդային և հետսաղմնային զարգացում: Երեխայի ծնունդը, աճը և զարգացումը
2. Ստուգողական աշխատանք «Օրգանիզմի անհատական զարգացումը, սեռավարակներ» 00:40:00 միջին 18Մ. Սեռավարակներ և դրանց կանխարգելումը