Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտնել այն բառը, որից ունք ածանցով բառ կկազմվի և կազմել այդ բառը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտնել այն բառը, որում տրված ածանցը չկա

Բարդություն հեշտ

1
3. Ակ վերջածանցով բառեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
4. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում ածանցը միևնույն իմաստն ունի

Բարդություն միջին

4
5. Դուրս գրել և՛ նախածանց, և՛ վերջածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
6. Դուրս գրել ածանց չունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
7. Դուրս գրել մեկից ավելի ածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
8. Եղ վերջածանցով բառերի կազմում. պնդում

Բարդություն միջին

4
9. Ընտրել այն բառը, որի արմատից արտ նախածանցով կարող է բառ կազմվել

Բարդություն միջին

3
10. Ընտրել այն բառը, որի արմատից ույթ վերջածանցով կարող է բառ կազմվել

Բարդություն միջին

3
11. Մեկից ավելի վերջածանց ունեցող բառի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
12. Նշել 3 ածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

1
13. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները

Բարդություն միջին

3
14. Ածանցի տարբերակում արմատից կամ արմատի մասից

Բարդություն բարդ

5
15. Բառակազմություն տրված ածանցով. ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում և՛ նախածանց կա, և՛ վերջածանց

Բարդություն բարդ

5
17. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում ածանց կա

Բարդություն բարդ

5
18. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում մեկից ավելի ածանց կա

Բարդություն բարդ

5
19. Դուրս գրել այն բառերի համարները, որոնց արմատներից մեկին կարող է միանալ ան նախածանցը

Բարդություն բարդ

5
20. Նախածանցների և արմատների համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

6
21. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները

Բարդություն բարդ

6
22. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները. մեկից ավելի ածանց

Բարդություն բարդ

6
23. Որոշել տրված բառերում ածանցի առկայությունը և տեսակը

Բարդություն բարդ

5
24. Վերջածանցների և արմատների համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

6
25. Պնդումներ տրված ածանցների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6
26. Պնդումներ տրված ածանցներով բառ կազմելու վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6
27. Պնդումներ ածանցների հնչյունափոխության վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
28. Պնդումներ ածանցների տարբերակման վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Ածանցավոր բառեր, ածանցում

Բարդություն միջին

58

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը