Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

32Մ.
1. Գտնել այն բառը, որը բարդ չէ 1Մ.
2. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը 3Մ.
3. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 3Մ.
4. Ոչ բարդ բառի տեսակի ընտրություն 4Մ.
5. Որոշել տրված բառերի արմատների՝ անկախ գործածություն ունենալը 3Մ.
6. Գտնել անհնչյունափոխ արմատներով բառը 6Մ.
7. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը բարդ են 6Մ.
8. Դուրս գրել կրկնավոր բարդությունների համարները 6Մ.