Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բարդածանցավոր բառեր. բառի բառակազմական վերլուծություն Բարդածանցավոր բառերի ճանաչումն ու բառի բառակազմական վերլուծությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել բարդածանցավոր բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բարդածանցավոր բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որը բարդածանցավոր չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բարդածանցավոր բառերի ճանաչում
3. Գտնել ոչ բարդածանցավոր բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ոչ բարդածանցավոր բառի ճանաչում շարքում
4. Տվյալ շարքում գտնել այն բառերը, որոնց բաղադրիչները ճիշտ են որոշված 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Բառի բաղադրիչների որոշում
5. Գտնել բաղադրիչների սխալ բաժանումով բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառի բաժանում բաղադրիչների
6. Դուրս գրել բարդածանցավոր բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բարդածանցավոր բառերի ճանաչում շարքում
7. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բարդածանցավոր բառի ճանաչում
8. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառի՝ բաղադրիչների բաժանման ճանաչում
9. Ընտրել բարդածանցավոր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բարդածանցավոր բառի ընտրություն
10. Ընտրել բաղադրիչների ճիշտ բաժանումով բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բաղադրիչների ճիշտ բաժանումով բառի ընտրություն
11. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել ոչ բարդածանցավոր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ոչ բարդածանցավոր բառի հայտնաբերում
12. Բարդածանցավոր բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
13. Գտնել ոչ բարդածանցավոր բառ ունեցող շարքը. որոշել այդ բառի կազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ոչ բարդածանցավոր բառի ճանաչում շարքում և դրա կազմության որոշում
14. Որոշել տրված բառերի բաղադրիչների քանակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառերի բաղադրիչների քանակների որոշում
15. Գտնել այն տարբերակը, որում բառի բաղադրիչները ճիշտ են որոշված 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Բառի բաղադրիչների որոշում
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը բարդածանցավոր են 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Բարդածանցավոր բառերի ճանաչում
17. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
18. Գտնել տրված կազմությունն ունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Տրված կազմությամբ բառ ունեցող շարքի և տվյալ բառի ընտրություն
19. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի կազմության որոշում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն 00:15:00 միջին 29Մ. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն 00:20:00 միջին 28Մ. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն
2. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն 00:25:00 միջին 31Մ. Բարդածանցավոր բառեր, բառի բառակազմական վերլուծություն

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը