Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Որոշի՛ր բառի բաղադրիչների ճիշտ կամ սխալ լինելը:
 
Յուրաքանչյուր բառի համար ընտրի՛ր ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակներից մեկը:
 
1գերարտադրություն - գեր(նախածանց)-արտ(նախածանց)-ա(հոդակապ)-դր(արմատ)-ություն(վերջածանց) -
 
2մեղմահնչյուն - մեղմ(արմատ)-ա(հոդակապ)-հնչ(արմատ)-յուն(վերջածանց) -
 
3հոգեբանություն - հոգ(արմատ)-ե(հոդակապ)-բան(արմատ)-ություն(վերջածանց) -

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում