Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

20Մ.
1. Գտնել այն բառը, որը հապավում չէ 1Մ.
2. Դուրս գրել հապավումների համարները 3Մ.
3. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 3Մ.
4. Ընտրել հապավումը 3Մ.
5. Հապավումներ. պնդում 4Մ.
6. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը հապավումներ են 6Մ.