Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հոդակապ Հոդակապի ճանաչումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել հոդակապով բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հոդակապով բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որում հոդակապ չկա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհոդակապ բառերի ճանաչում
3. Գտնել անհոդակապ բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհոդակապ բառի ճանաչում շարքում
4. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված կազմությանը համապատասխանող բառի ընտրություն
5. Տրված բառի համար ընտրել տրված պնդումը հաստատող կամ ժխտող տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառի կազմության որոշում
6. Հոդակապ. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Դուրս գրել հոդակապով բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հոդակապով բառերի ճանաչում շարքում
8. Փակագծերում առնված մասնիկի բառակազմական արժեքի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հոդակապի, շաղկապի, արմատական հնչյունի և գրաբարյան քարացած քերականական մասնիկի տարբերակում
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել հոդակապով բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Հոդակապով բառի հայտնաբերում
10. Որոշել տրված բառերի՝ հոդակապով կամ անհոդակապ լինելը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառում հոդակապի առկայության որոշում
11. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը հոդակապով են 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Հոդակապով և անհոդակապ բառերի ճանաչում
12. Տվյալ շարքում գտնել ա և ե հոդակապ ունեցող բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 2Մ. Ա և ե հոդակապ ունեցող բառերի համարների նշում
13. Գտնել անհոդակապ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Անհոդակապ բառի ընտրություն

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հոդակապ 00:15:00 միջին 18Մ. Հոդակապ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հոդակապ 00:20:00 միջին 18Մ. Հոդակապ
2. Հոդակապ 00:25:00 միջին 24Մ. Հոդակապ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը