Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

18Մ.
1. Տվյալ շարքում գտնել հոդակապով բառերը 1Մ.
2. Գտնել այն բառը, որում հոդակապ չկա 1Մ.
3. Տրված բառի համար ընտրել տրված պնդումը հաստատող կամ ժխտող տարբերակը 3Մ.
4. Որոշել տրված բառերի՝ հոդակապով կամ անհոդակապ լինելը 3Մ.
5. Գտնել անհոդակապ բառը 6Մ.
6. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել հոդակապով բառը 4Մ.