Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալ շարքում գտնել ան նախածանց ունեցող բառերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել այն բառը, որը նախածանցավոր չէ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել ոչ նախածանցավոր բառ ունեցող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտնել ներ նախածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
5. Նախածանցավոր բառեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
6. Ընտրել նախածանց ունեցող բառը

Բարդություն միջին

3
7. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել նախածանց չունեցող բառը

Բարդություն միջին

4
8. Մեկից ավելի նախածանց ունեցող բառի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել փոխ նախածանց չունեցող բառը

Բարդություն միջին

4
10. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները

Բարդություն միջին

3
11. Դուրս գրել նախածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
12. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

3
13. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները

Բարդություն բարդ

5
14. Գտնել առանց նախածանցի բառը

Բարդություն բարդ

5
15. Որոշել տրված բառերի առաջին արմատները

Բարդություն բարդ

5
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը նախածանցավոր են

Բարդություն բարդ

5
17. Դուրս գրել ժխտական նախածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն բարդ

5
18. Նախածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

1. Նախածանցներ

Բարդություն միջին

27

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը