Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նախածանցավոր բառեր Նախածանցավոր բառերի ճանաչումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել ան նախածանց ունեցող բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ան նախածանց ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որը նախածանցավոր չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նախածանցավոր բառերի ճանաչում
3. Գտնել ոչ նախածանցավոր բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ոչ նախածանցավոր բառի ճանաչում շարքում
4. Գտնել ներ նախածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ներ նախածանց չունեցող բառի ճանաչում շարքում
5. Նախածանցավոր բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
6. Ընտրել նախածանց ունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Միևնույն հնչյունակապակցությունն ունեցող բառերից նախածանց ունեցող բառի ընտրություն
7. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել նախածանց չունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Նախածանց չունեցող բառի հայտնաբերում
8. Մեկից ավելի նախածանց ունեցող բառի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Մեկ բառում մեկից ավելի նախածանցների ճանաչում
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել փոխ նախածանց չունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Փոխ նախածանց չունեցող բառի հայտնաբերում
10. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բաղադրիչների տեսակների որոշում
11. Դուրս գրել նախածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Նախածանց ունեցող բառերի ճանաչումը շարքում
12. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառում նախածանցի առկայության որոշում
13. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
14. Գտնել առանց նախածանցի բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Առանց նախածանցի բառ ունեցող շարքի և տվյալ բառի ընտրություն
15. Որոշել տրված բառերի առաջին արմատները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Նախածանցի և արմատի տարբերակում
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը նախածանցավոր են 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Նախածանցավոր բառերի ճանաչում
17. Դուրս գրել ժխտական նախածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Ժխտական նախածանցով բառերի ճանաչում շարքում
18. Նախածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Միևնույն տառով կամ տառակապակցությամբ սկսվող բառերից նախածանց չունեցողների ընտրություն

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախածանցներ 00:15:00 միջին 27Մ. Նախածանցներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախածանցներ 00:20:00 միջին 30Մ. Նախածանցներ
2. Նախածանցներ 00:25:00 միջին 27Մ. Նախածանցներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը