Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալ շարքում գտնել պարզ բառերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել այն բառը, որը պարզ չէ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել ոչ պարզ բառ ունեցող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը

Բարդություն միջին

3
5. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

3
6. Պարզ բառեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
7. Ք ածանց ունեցող բառեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
8. Ոչ պարզ բառի տեսակի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել պարզ բառը

Բարդություն միջին

4
10. Գտնել տրված բառերի արմատները

Բարդություն միջին

3
11. Դուրս գրել պարզ բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
12. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել մյուսներից կազմությամբ տարբերվող բառը

Բարդություն բարդ

6
13. Գտնել ան վերջածանցով բառը

Բարդություն բարդ

6
14. Գտնել տվյալ վերջածանցը ունեցող բառերը

Բարդություն բարդ

6
15. Գտնել տվյալ նախածանցը ունեցող բառերը

Բարդություն բարդ

6
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը պարզ են

Բարդություն բարդ

6
17. Տվյալ զույգերից ընտրել պարզ բառերը

Բարդություն բարդ

6
18. Ընտրել պարզ բառերի վերաբերյալ ճիշտ պնդումները

Բարդություն բարդ

6
19. Հր տառակապակցությամբ սկսվող բառերի տարբերակում

Բարդություն բարդ

6
20. Պատ տառակապակցություն ունեցող բառերի տարբերակում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Պարզ բառեր

Բարդություն միջին

40

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը