Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պարզ բառեր Պարզ բառեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել պարզ բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզ բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որը պարզ չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզ և ոչ պարզ բառերի ճանաչում
3. Գտնել ոչ պարզ բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ոչ պարզ բառի ճանաչում շարքում
4. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված կազմությանը համապատասխանող բառի ընտրություն
5. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառի կազմության որոշում
6. Պարզ բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Ք ածանց ունեցող բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
8. Ոչ պարզ բառի տեսակի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ոչ պարզ բառի ճանաչում և կազմության որոշում
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել պարզ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պարզ բառի հայտնաբերում
10. Գտնել տրված բառերի արմատները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառի արմատի տարբերակում
11. Դուրս գրել պարզ բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պարզ բառերի ճանաչում շարքում
12. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել մյուսներից կազմությամբ տարբերվող բառը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կազմությամբ տարբերվող բառի առանձնացում և տարբերության որոշում
13. Գտնել ան վերջածանցով բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Ան վերջածանցով բառի ընտրություն
14. Գտնել տվյալ վերջածանցը ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տվյալ վերջածանցը ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
15. Գտնել տվյալ նախածանցը ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տվյալ նախածանցը ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը պարզ են 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պարզ և ոչ պարզ բառերի ճանաչում
17. Տվյալ զույգերից ընտրել պարզ բառերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պարզ բառերի ճանաչում զույգերում
18. Ընտրել պարզ բառերի վերաբերյալ ճիշտ պնդումները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պարզ բառերի վերաբերյալ պնդումներ
19. Հր տառակապակցությամբ սկսվող բառերի տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պարզ և հուր արմատով կազմված բառերի տարորոշում
20. Պատ տառակապակցություն ունեցող բառերի տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պարզ, պատ արմատով և պատում արմատով կազմված բառերի տարորոշում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պարզ բառեր 00:15:00 միջին 40Մ. Պարզ բառեր

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պարզ բառեր 00:20:00 միջին 31Մ. Պարզ բառեր
2. Պարզ բառեր 00:25:00 միջին 32Մ. Պարզ բառեր

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը