Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

40Մ.
1. Տվյալ շարքում գտնել պարզ բառերը 1Մ.
2. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը 3Մ.
3. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 3Մ.
4. Գտնել տրված բառերի արմատները 3Մ.
5. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել մյուսներից կազմությամբ տարբերվող բառը 6Մ.
6. Գտնել տվյալ վերջածանցը ունեցող բառերը 6Մ.
7. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը պարզ են 6Մ.
8. Ընտրել պարզ բառերի վերաբերյալ ճիշտ պնդումները 6Մ.
9. Պատ տառակապակցություն ունեցող բառերի տարբերակում 6Մ.