Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Տրված են տարբեր քանակի արմատներ և վերջածանցներ ունեցող բառեր: Արտագրի՛ր բառը դիմացի վանդակում՝ նշված բաղադրիչները (այդ թվում՝ հոդակապերը) միմյանցից առանձնացնելով գծիկներով: Հնչյունափոխված բաղադրիչները գրի՛ր անհնչյունափոխ ձևով:
 
Նմուշ՝ հետնախորշ - հետ-ին-ա-խորշ, ալեբախություն - ալի-ա-բախ-ություն, գրական - գիր-ական
  
1. վրացական - 
 
2. անվահետք - 
 
3. բանակային -
 
4. ուսանողական - 
 
5. ուղեբաժան - 

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում