Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

42Մ.
1. Տվյալ շարքում գտնել ակ վերջածանց ունեցող բառերը 1Մ.
2. Գտնել ոչ վերջածանցավոր բառ ունեցող շարքը 2Մ.
3. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել վերջածանց չունեցող բառը 4Մ.
4. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները 3Մ.
5. Ընտրել վերջածանց ունեցող բառը 3Մ.
6. Արմատում կամ ածանցում հնչյունափոխության որոշում 3Մ.
7. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը վերջածանցավոր են 5Մ.
8. Վերջածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում 5Մ.
9. Գտնել առանց վերջածանցի բառը 5Մ.
10. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 6Մ.
11. Վերջածանց ունեցող բառի բառակազմական վերլուծություն 5Մ.