Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալ շարքում գտնել հականիշները

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել ոչ հականշային բառազույգը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել ոչ հականշային բառազույգ ունեցող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտնել տրված բառի հականիշը

Բարդություն հեշտ

1
5. Գտնել հականշային բառազույգերը

Բարդություն միջին

3
6. Հականշային բառազույգեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
7. Դուրս գրել հականիշ բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
8. Համապատասխանեցնել բառերը իրենց հականիշներին

Բարդություն միջին

4
9. Գտնել տրված բառերին ոչ հականիշ բառը

Բարդություն միջին

4
10. Գտնել փակագծերում տրված բառին ոչ հականիշ բառը

Բարդություն միջին

3
11. Գտնել բառերի հականիշ չլինելու պատճառը

Բարդություն միջին

4
12. Գտնել հականշային բառազույգերը շարքում

Բարդություն միջին

3
13. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

3
14. Գտնել տրված բառերի հականիշները

Բարդություն միջին

3
15. Տրված բառազույգերի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

3
16. Ընտել բառերի հականիշները տրված հարանուններից

Բարդություն միջին

3
17. Գտնել տրված բառի հականիշները

Բարդություն բարդ

5
18. Գտնել հականիշ չունեցող բառերը

Բարդություն բարդ

4
19. Կազմել հականիշային զույգեր

Բարդություն բարդ

5
20. Հականիշներ ունեցող շարքի ընտրություն

Բարդություն բարդ

6
21. Գտնել վանդակներում տրված բառերի հականիշները շարքի բառերից

Բարդություն բարդ

6
22. Բառերի իմաստային առնչությունը

Բարդություն բարդ

5
23. Գտնել վանդակներում տրված բառերի ան նախածանցով հականիշները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Ածականական հականիշներ

Բարդություն միջին

22

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը