Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բառագործածության վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ընտրել բառագործածության սխալ ունեցող նախադասությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ընտրել տրված նախադասության իմաստին համապատասխանող բառը

Բարդություն հեշտ

1
4. Բառերի և իմաստների համապատասխանեցում՝ բաց թողած տառերի լրացումով

Բարդություն միջին

4
5. Գտնել ավելորդ բառ ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

4
6. Ընտրել բառիմաստներին համապատասխանող բառերը տրված հարանուններից

Բարդություն միջին

3
7. Ընտրել բառերի և նախադասությունների համապատասխանեցման ճիշտ տարբերակը

Բարդություն միջին

4
8. Լրացնել բաց թողած բառը

Բարդություն միջին

3
9. Լրացնել բաց թողած տառը

Բարդություն միջին

3
10. Նշել տրված բառի ճիշտ գործածությամբ նախադասությունների համարները

Բարդություն միջին

3
11. Տեղադրել հարանունների համարները

Բարդություն միջին

3
12. Նախադասության 2 բառերի վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

4
13. Լրացնել բաց թողած բառը՝ տրված հականիշներից որևէ մեկը

Բարդություն միջին

3
14. Որոշել նախադասության մեջ բառագործածության սխալի առկայությունը

Բարդություն բարդ

6
15. Ընտրել բառագործածության սխալ ունեցող նախադասությունը կամ նախադասությունները

Բարդություն բարդ

6
16. Որոշել բառերի ճիշտ կամ սխալ գործածությունները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բառագործածություն. հարանուններ

Բարդություն միջին

21

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը