Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բառիմաստի վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ընտրել տրված բառիմաստին համապատասխանող բառը

Բարդություն հեշտ

2
3. Սխալ իմաստի հայտնաբերում

Բարդություն հեշտ

2
4. Համապատասխանեցնել բառերն իրենց իմաստներին

Բարդություն միջին

3
5. Ընտրել տրված բառին համապատասխանող իմաստը

Բարդություն միջին

3
6. Ընտրել բառերի և իմաստների համապատասխանեցման ճիշտ տարբերակը

Բարդություն միջին

4
7. Ընտել ճիշտ բառիմաստը

Բարդություն միջին

3
8. Ընտել ճիշտ բառիմաստը

Բարդություն միջին

4
9. Գտնել տրված իմաստներն արտահայտող բառերը

Բարդություն միջին

3
10. Բառիմաստ. պնդում

Բարդություն միջին

4
11. Բառերի համապատասխանեցում բառիմաստներին

Բարդություն միջին

4
12. Շարքից դուրս գրել այն բառերի համարները, որոնց բացատրությունները սխալ են

Բարդություն բարդ

5
13. Գտնել իրար համապատասխանող բառը և իմաստը

Բարդություն բարդ

6
14. Ընտրել բայերի և իմաստների համապատասխանեցման ճիշտ տարբերակը

Բարդություն բարդ

5
15. Ընտրել սխալ բացատրություն ունեցող բառը և շարքը, գտնել ճիշտ բացատրությունը

Բարդություն բարդ

6
16. Համապատասխանեցնել բառերը նախադասություններին

Բարդություն բարդ

6
17. Որոշել բառերի ճիշտ կամ սխալ բացատրությունները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բառիմաստ

Բարդություն միջին

21

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը