Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտնել շարքի մյուս բառերին ոչ հոմանիշ բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել ոչ հոմանշային բառազույգը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել հոմանշային շարքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գտնել տրված բառի հոմանիշը

Բարդություն հեշտ

2
5. Գտնել հոմանշային բառազույգերը

Բարդություն միջին

3
6. Հոմանշային շարք. պնդում

Բարդություն միջին

4
7. Դուրս գրել հոմանիշ բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
8. Համապատասխանեցնել բառերը իրենց հոմանիշներին

Բարդություն միջին

4
9. Գտնել տրված բառերին ոչ հոմանիշ բառը

Բարդություն միջին

4
10. Գտնել փակագծերում տրված բառին ոչ հոմանիշ բառը

Բարդություն միջին

4
11. Գտնել բառերի հոմանիշ չլինելու պատճառը

Բարդություն միջին

4
12. Գտնել հոմանշային շարքի մեջ չմտնող բառերը

Բարդություն միջին

4
13. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել շարքի մյուս բառերին ոչ հոմանիշ բառը

Բարդություն միջին

4
14. Գտնել տրված բառերի հոմանիշները

Բարդություն միջին

3
15. Տրված բառազույգերի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

3
16. Գտնել ոչ հոմանշային շարքը և շարքի մյուս բառերի ոչ հոմանիշ բառը

Բարդություն միջին

3
17. Ընտել բառերի հոմանիշները տրված հարանուններից

Բարդություն միջին

3
18. Կազմել հոմանիշային եռյակներ

Բարդություն բարդ

6
19. Կազմել հոմանիշային զույգեր

Բարդություն բարդ

6
20. Հոմանիշներ ունեցող շարքի ընտրություն

Բարդություն բարդ

6
21. Գտնել վանդակներում տրված բառերի հոմանիշները շարքի բառերից

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բայական հոմանիշներ

Բարդություն միջին

15

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը