Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դարձվածքի բացատրության վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նախադասության մեջ դարձվածքի առկայության վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
3. Կապակցության՝ դարձվածային իմաստ ունենալու վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
4. Դարձվածքների փոխհարաբերության վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
5. Դարձվածքների գործածականության վերաբերյալ ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
6. Ընտրել դարձվածքի սխալ բացատրությունը

Բարդություն հեշտ

1
7. Ընտրել դարձվածք չունեցող հատվածը

Բարդություն հեշտ

2
8. Ընտրել ոչ դարձվածային կապակցությունը

Բարդություն հեշտ

2
9. Ընտրել դարձվածքին ոչ հատուկ իմաստը

Բարդություն հեշտ

2
10. Ընտրել ուղիղ իմաստ չունեցող դարձվածքը

Բարդություն հեշտ

1
11. Ընտրել միմյանց հոմանիշ դարձվածքները

Բարդություն հեշտ

2
12. Ընտրել տրված իմաստին համապատասխանող դարձվածքը

Բարդություն հեշտ

1
13. Դարձվածքների և իմաստների համապատասխանեցում

Բարդություն միջին

4
14. Ընտրել դարձվածքների և իմաստների համապատասխանեցման ճիշտ տարբերակը

Բարդություն միջին

3
15. Հականիշ դարձվածքների համապատասխանեցում

Բարդություն միջին

4
16. Դարձվածքի իմաստ. պնդում

Բարդություն միջին

4
17. Դարձվածային իմաստի առկայություն. պնդում

Բարդություն միջին

4
18. Դարձվածքում ուղիղ իմաստի առկայություն. պնդում

Բարդություն միջին

4
19. Դարձվածքների հոմանիշություն. պնդում

Բարդություն միջին

4
20. Դարձվածքի իմաստներ. պնդում

Բարդություն միջին

4
21. Դարձվածքների համապատասխանեցում իմաստներին

Բարդություն միջին

4
22. Գտնել տրված դարձվածքների բացատրությունները

Բարդություն միջին

3
23. Շարքից դուրս գրել այն կապակցությունների համարները, որոնք դարձվածային իմաստ ունեն

Բարդություն բարդ

5
24. Շարքից դուրս գրել այն դարձվածքների համարները, որոնց բացատրությունները սխալ են

Բարդություն բարդ

5
25. Գտնել իրար համապատասխանող դարձվածքը և իմաստը

Բարդություն բարդ

6
26. Ընտրել սխալ բացատրություն ունեցող դարձվածքը և շարքը, գտնել ճիշտ բացատրությունը

Բարդություն բարդ

6
27. Որոշել դարձվածքների ճիշտ կամ սխալ բացատրությունները

Բարդություն բարդ

6
28. Որոշել դարձվածքների՝ միմյանց հականիշ լինելը

Բարդություն բարդ

6
29. Որոշել դարձվածքների առկայությունը նախադասություններում

Բարդություն բարդ

6
30. Շարքից դուրս գրել այն կապակցությունների համարները, որոնք տրված բառի հետ դարձվածք կկազմեն

Բարդություն բարդ

5
31. Դարձվածքների իմաստային առնչությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Դարձվածք

Բարդություն միջին

21

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը