Տեսություն

Հատուկ և հասարակ գոյականներ:
Ուշադրություն
Բաղադրյալ հատուկ անունների առաջին բաղադրիչը միշտ գրվում է մեծատառով, մյուս բաղադրիչները գրվում են կա՛մ մեծատառով, կա՛մ փոքրատառով՝ համաձայն կանոնների:
 
Բաղադրյալ հատուկ անունների կազմում փոքրատառով են գրվում աշխարհագրական տերմինները՝ լիճ, լեռ, պատմական տերմինները՝ պատերազմ, ներկայումս գոյություն չունեցող վարչական միավորումներում թագավորություն, պետություն բառերը, մրցանակ, կազմակերպություն, թագավոր, արքա, կաթողիկոս, եկեղեցի և այլ բառերը, տիտղոս նշանակող դա, դը, վան, ալ, էլ միջադաս բառ-մասնիկները և այլն: Նշված բառ-մասնիկները, սակայն, նախադաս դիրքում գրվում են մեծատառով՝ Վինսենթ վան Գոգ, բայց՝ Վան Գոգ:
  
Բաղադրյալ հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով, եթե՝

• պետության պաշտոնական անուն են՝ օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնություն,
  
• բաղադրիչները առանձին վերցրած հատուկ անուն են՝ օրինակ՝ Դոնի Ռոստով,
 
• հասարակ անուն լրացումը նախադաս է կամ փոխաբերական գործածությամբ դարձել է հատուկ անուն՝ օրինակ՝ Նոր Նորք, Ռիչարդ Առյուծասիրտ,
  
• երկու բաղադրիչներն էլ հասարակ անուն են, բայց միասնաբար դարձել են տարածաշրջանի պաշտոնական անուն՝ օրինակ՝ Հեռավոր Արևելք:
 
Մեծատառով են գրվում նաև Սուրբ, Սանկտ և այլ բառեր՝  քաղաքի անվան կամ պատմամշակութային հատուկ անվան բաղադրիչ լինելու դեպքում՝ օրինակ՝ Սուրբ Սարգիս (եկեղեցի):