Տեսություն

Երկհնչյունների ուղղագրություն. ույ, յու
Յու երկհնչյուն կա հետևյալ բառերում՝ հնչյուն, բյուր, հյուր, արդյունք, ձյութ, ալյուր, թյուր (սխալ), սյուն, աղյուս, առյուծ, ձյուն, աղբյուր և այլն:
  
Հետևյալ բառերում՝ համբույր չարագույժ ընկույզ, կա ոչ թե յու, այլ ույ երկհնչյուն:
  
Որոշ արմատներում ույ-ը հնչյունափոխվում է՝ վերածվելով ու պարզ ձայնավորի, ուստի այդ բառերում երկհնչյուն չի լինում, ինչպես՝
Օրինակ
 բույժ-բուժել, գույժ-գուժկան, գույն-գունավոր, թույն-թունավոր և այլն:
Հաճախ նման հնչյունափոխություն է տեղի ունենում ույթ ածանցում՝
Օրինակ
մշակույթ-մշակութային, շահույթ-շահութաբեր և այլն:
Ձայն նշանակող որոշ բառեր յ-ով գոյական են, առանց յ-ի՝ ածական, ինչպես՝ առվի կարկաչյունը-գոյական, կարկաչուն առվակ-ածական:
 
Ուշադրություն
Հիշի՛ր՝ ուխտադրուժ բառում երկհնչյուն չկա: