Տեսություն

Հ-ի ուղղագրություն։
Մի շարք բառերում չլսվող հ հնչյունը գրվում է՝ աշխարհ, ընդհանուր, Հովհաննես, խոնարհ, խորհուրդ, ճանապարհ, շնորհ:
 
Ուշադրություն
Հիշի՛ր հեղեղատ, հայթայթել բառերի բառամիջում հ չի գրվում, արհամարհել բառի առաջին հ-ն լսվում է, երկրորդը՝ ոչ: