Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնակ բաղաձայնների գրություն

Բարդություն հեշտ

2
2. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն բառաշարքում

Բարդություն հեշտ

2
3. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն. դժվարություններ ունեցող բառերի բացատրություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն. բառերի և իմաստների համապատասխանեցում

Բարդություն միջին

4
5. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրության դժվարություններ ունեցող բառերի բացատրություն

Բարդություն միջին

4
6. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն. պնդում

Բարդություն միջին

4
7. Կրկնակ բաղաձայնների գրություն. լրացնել բաց թողած տառը կամ տառակապակցությունը

Բարդություն միջին

4
8. Կրկնակ բաղաձայնների գրություն. բառերի համարները գրել համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

4
9. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն. գտնել ուղղագրական սխալը

Բարդություն բարդ

5
10. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն. առանց կրկնակ բաղաձայնի գրվող բառի ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
11. Բառի՝ կրկնակ բաղաձայնով գրվելու կամ չգրվելու պատճառը

Բարդություն բարդ

5
12. Կրկնակ բաղաձայններ. միևնույն տառով կամ տառակապակցությամբ գրվող բառերի շարքի ընտրություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը