Տեսություն

Մ-Ն
Մ, ն բաղաձայնների ճիշտ գրության համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել բառում ան ժխտական նախածանցի առկայությանը: Հատկապես պետք է հիշել, որ այդ նախածանցը կա անբասիր, անբավ բառերում:
  
Այս հնչյունների հետ կապված ուղղագրական դժվարություններ ունեցող բառերից՝
  • Մ-ով են գրվում՝ ամբաստանել, ամբար, ամբարձիչ, ամբարիշտ, ամբարտավան, ամբիոն, ամբոխ,ամպ, ամփոփ, ամֆիթատրոն, բամբակ, բամբուկ, ըմբոստ, ըմբռնել,ըմպանակ, թմբլիկ, թմբուկ, համբավ, ճամփա, շամփուր, Սամվել, սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ,
  • Ն-ով են գրվում՝ բանբեր, Դուշանբե, Մանվել: