Տեսություն

Երկհնչյունների ուղղագրություն. յա-իա-եա
Յա երկհնչյունը գրվում է իա հետևյալ դեպքերում՝
  
  • մի շարք (հատկապես փոխառյալ) բառերում` ալելուիա, ակացիա, բամիա, գիմնազիա, դաստիարակ, զինկոմիսարիատ, էներգիա, էքսկուրսիա, իշիաս, խավիար, կրիա, հեքիաթ, միլիարդ, մումիա, սերիա, սիմֆոնիա, Սիսիան, սոցիալական, փասիան, քիմիա, օլիմպիադա, օվկիանոս և այլն,
  • տեղանուններում՝ Անգլիա, Ֆրանսիա, Վիտորիա ջրվեժ, Կիլիկիա և այլն,
  • արական անձնանուններում՝ Անանիա, Եղիա, Բենիամին և այլն,
  • իգական միայն Մարիամ անունում. իգական մյուս անունները գրվում են յա-ով:
Յա երկհնչյունը գրվում է եա հետևյալ բառերում՝ Անդրեաս, իդեալ, հրեա, սեանս: