Տեսություն

Երկհնչյունների ուղղագրություն. յո-իո-եո:
Յո երկհնչյունը գրվում է՝
  • յո հետևյալ բառերում՝ արդյոք ընտանյոք և այլն,
  • եո հետևյալ բառերում՝ լեգեոն, ամեոբա,Նապոլեոն, թեորեմ, ակորդեոն, Թեոդոսիա, պանթեոն, քամելեոն, Լեոնարդո  և այլն,
  • իո հետևյալ բառերում՝ ամբիոն,ռադիո, հետիոտն, ափիոն, Բյուզանդիոն, բրաբիոն գիլիոտին, Դիոգենես, մարմարիոն, միլիոն, մեդալիոն, Սրապիոն, տրիլիոն, Տոկիո, տրիլիոն, չեմպիոն, օրիորդ և այլն. իո է գրվում նաևՎիոլետա բառում:
Անհրաժեշտ է հիշել նաև հիերոգլիֆ, ֆելիետոն բառերի գրությունը: