Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հանում կարգային միավորի փոխանցմամբ Հանում կարգային միավորի փոխանցմամբ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել տարբերությունը
2. Տարբերության միավորների թվանշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել եռանիշ և միանիշ թվերի տարբերության միավորների թվանշանը
3. Եռանիշ և երկնիշ թվերի տարբերություն միավորի փոխանցմամբ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել եռանիշ և երկնիշ թվերի տարբերությունը:
4. Եռանիշ թվերի տարբերության թվանշանները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել եռանիշ թվերի տարբերության թվանշանները
5. Քառանիշ թվից հանվում է միանիշ թիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել տարբերության միավորները, տասնյակները, հարյուրավորները և հազարյակները
6. Հավասար նիշերով քառանիշ թվերի տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել քառանիշ թվերի տարբերությունը
7. Եռանիշ թվերի տարբերություն սյունակով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել եռանիշ թվերի տարբերությունը
8. Երկնիշ թվերի տարբերություն, հավասար նիշեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել երկնիշ թվերի տարբերությունը
9. Տարբերության տասնյակները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել եռանիշ և միանիշ թվերի տարբերության տասնավորը
10. Քառանիշ թվերի տարբերությունն ու թվանշանները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել քառանիշ թվերի տարբերության թվանշաններն ու տարբերությունը
11. Հնգանիշ թվերի տարբերություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել քառանիշ թվերի տարբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիշ թվերի հանում կարգային անցումով» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի հանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիշ թվերի հանում կարգային անցումով» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի հանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիշ թվերի հանում կարգային անցումով» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի հանման վերաբերյալ