Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնձորների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ավելացած կոնֆետների ամենամեծ/ամենափոքր թիվը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գյուղի ճանապարհը

Բարդություն միջին

3
4. Մարզիկի վազքուղին

Բարդություն միջին

3
5. Ավտոբուսների թիվը

Բարդություն միջին

4
6. Ձեռնարկության գրասենյակը

Բարդություն միջին

4
7. Փաթեթի կշիռը

Բարդություն բարդ

5
8. Զգեստի վրա ծախսված գործվածքը

Բարդություն բարդ

6
9. Կոնֆետների տուփեր

Բարդություն բարդ

6
10. Խնդիր տնկիների մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ