Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոտորակների գումարը անկանոն կոտորակ է

Բարդություն հեշտ

1
2. Ամբողջի և կանոնավոր կոտորակի գումարը

Բարդություն հեշտ

1
3. Տարբերություն (խառը թիվ և ամբողջ)

Բարդություն հեշտ

1
4. Հանման արդյունքը խառը թիվ է

Բարդություն միջին

3
5. Խառը թվի և կանոնավոր կոտորակի տարբերությունը

Բարդություն միջին

2
6. Խառը թվերի գումար, հավասար հայտարարներ

Բարդություն միջին

3
7. Խառը թվերի տարբերությունը

Բարդություն միջին

2
8. Խառը թվի և կանոնավոր կոտորակի գումարը, հավասար հայտարարներ

Բարդություն միջին

2
9. Խառը թվերի գումար, տարբեր հայտարարներ

Բարդություն միջին

3
10. Խառը թվի և կոտորակի տարբերությունը, տարբեր հայտարարներ

Բարդություն միջին

3
11. Խառը թվերի տարբերություն, տարբեր հայտարարներ

Բարդություն միջին

4
12. Անհայտ գումարելին, խառը թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

3
13. Խառը և բնական թվերի արտադրյալը

Բարդություն միջին

2
14. Խառը թվի բաժանումը բնական թվի վրա

Բարդություն միջին

2
15. Խառը թվի բաժանումը բնական թվի վրա

Բարդություն միջին

3
16. Կոտորակի և բնական թվի արտադրյալը, արդյունքը խառը թիվ է

Բարդություն միջին

2
17. Թվային արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

4
18. Գտնել անհայտը, խառը թվեր, տարբեր հայտարարներ

Բարդություն բարդ

4
19. Խառը թվերի տարբերություն (բարդեցված)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ