Տեսություն

Ինչպե՞ս համեմատել կոտորակները, որոնց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են:

Այս դեպքում կիրառում ենք կոտորակների հիմնական հատկությունը:
Օրինակ
Համեմատենք 415 և 56 կոտորակները:

1-ին եղանակ: Կոտորակները բերենք ընդհանուր հայտարարի:

Այս կոտորակների ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը 30-ն է:
Կոտորակները բերենք 30 ընդհանուր հայտարարի:

415=42152=83056=5565=2530
 
Համեմատենք ստացված կոտորակները:
 
830<2530,  ուստի  415<56

2-րդ եղանակ: Կոտորակները բերենք ընդհանուր համարիչի:

Առաջին կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք 5-ով, իսկ երկրորդինը՝ 4: -ով:
 
415=45155=207556=5464=2024
 
Համեմատենք ստացված կոտորակները:
 
2075<2024 (75>24),  ուստի՝ 415<56
Ընդհանուր համարիչի բերելը օգտակար է այն դեպքերում, երբ կոտորակների հայտարարները մեծ թվեր են:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: