Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բացասական թվի հակադիրը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասար արտահայտություններ (երկու միևնույն նշանի թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտության տեսքը առանց փակագծերի

Բարդություն հեշտ

1
5. Արտադրյալի ձևափոխություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Բազմապատկման բաշխական օրենքը

Բարդություն հեշտ

2
7. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)

Բարդություն հեշտ

2
9. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)

Բարդություն հեշտ

1
10. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառություն

Բարդություն միջին

3
11. Թվային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

4
12. Մի քանի միևնույն բացասական թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
13. Բազմապատկման օրենքները (տարբեր նշաններով թվեր)

Բարդություն միջին

4
14. Տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բարդություն միջին

4
15. Բաշխական օրենք (երկու անհայտ)

Բարդություն բարդ

4
16. Հինգ գումարելիներ

Բարդություն բարդ

5
17. Հավասարում (արտադրյալ)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ