Տեսություն

Բնական և կոտորակային թվերի գումարման մեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար:
Գումարման տեղափոխական օրենքը:
a+b=b+a
Օրինակ
\((+3)+(-8)=-5  և (-8)+(+3)=-5 \)
Հետևաբար,\((+3)+(-8)= (-8)+(+3)\)
Օրինակ
\((-4)+(-2)=-6  և (-2)+(-4)=-6 \)
Հետևաբար, \((-4)+(-2)=(-2)+(-4)\)
 
Գումարման զուգորդական օրենքը:
 
a+b+c=a+b+c
 
1013+13=10+13+13=10+13+13=10+0=10
 
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: