Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համաչափ կետեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Առանցքի նկատմամբ համաչափ կետեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Պատկերը համաչափ է կամ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
4. Առանցքային համաչափ նկար

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Պատկերի համաչափության առանցքները

Բարդություն միջին

2
6. Պատկերի համաչափության առանցքը

Բարդություն միջին

3
7. Բնության պատկերների համաչափությունը

Բարդություն միջին

3
8. Երկրաչափական պատկերի համաչափության առանցքը

Բարդություն միջին

3
9. Նկարի համաչափության առանցքների թվի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
10. Համաչափության առանցքների քանակը

Բարդություն բարդ

5
11. Համաչափություն թվային առանցքի վրա

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ