Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հեռավորությունների հարաբերությունը քարտեզի վրա

Բարդություն հեշտ

1
2. Ավելի խոշոր մասշտաբը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա

Բարդություն միջին

4
5. Քարտեզի մասշտաբը

Բարդություն միջին

2
6. Չորս քաղաքներ

Բարդություն միջին

1
7. Քարտեզի մասշտաբը

Բարդություն միջին

1
8. Մասշտաբների համեմատություն

Բարդություն բարդ

1
9. Պուրակը քարտեզի վրա

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք «Մասշտաբ» թեմայից

Բարդություն միջին

7

Ուսումնական ձեռնարկներ