Տեսություն

Սովորական կոտորակը տոկոսի տեսքով գրելու համար պետք է կոտորակը բերել \(100\) հայտարարի:
Թվի քսաներորդ մասը՝  1520=15205=5100=5%
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(5\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
Թվի տասերորդ մասը: 11010=1101010=10100=10%
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(10\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
 
МIV_08_t(1).jpg 
 
Թվի հինգերորդ մասը՝՝1205=120520=20100=20%
Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկելով \(20\) լրացուցիչ արտադրիչով, կոտորակը բերեցինք \(100\) հայտարարի:
  
Երեք հինգերորդ՝ 3205=320520=60100=60%
 
 
Չորս հինգերորդ՝ 4205=420520=80100=80% 
  
Չորրորդ մաս կամ քառորդ՝՝1254=125425=25100=25%
МIV_08_t(9).jpg
  
Երեք չորրորդ մաս կամ երեք քառորդ՝  3254=325425=75100=75%
  
Մեկ երկրորդ մաս կամ կես՝  1502=150250=50100=50%
МIV_08_t(11).jpg
 
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: