Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն հեշտ

1
3. Անցած ճանապարհը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տառային արտահայտության պարզեցում (բազմապատկման զուգորդական օրենք)

Բարդություն հեշտ

1
5. Տառային արտահայտության պարզեցում (բաշխական օրենք)

Բարդություն հեշտ

1
6. Տառային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
7. Քառակուսու կողմը

Բարդություն միջին

1
8. Ծախսած ժամանակը

Բարդություն միջին

1
9. Չորս տառով բանաձև

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ