Տեսություն

Օրինակ
Խնդիր. \(7,6\) մ երկրաչությամբ պարանը պետք է բաժանել \(4\) հավասար մասերի:
Լուծում. Պարանի երկարությունը արտահայտենք դեցիմետրերով՝ \(7,6 մ = 76\) դմ:
Քանի որ , ապա յուրաքանչյուր մասի երկարությունը հավասար է  \(76 : 4 = 1919\) դմ կամ \(1,9\)  մ:
\(1,9\) -ը \(4\) -ով բազմապատկելիս ստանում ենք \(7,6\)
 
Ուրեմն, \(1,9\) -ը \(7,6\) -ը  \(4\) -ի բաժանման քանորդն է: 
 
\(7,6 : 4 = 1,9\)

Նույն պատասխանը կարելի է ստանալ առանց դեցիմետրերը մետրերի բերեու: Դրա համար պետք է  \(7,6\) -ը բաժանել  \(4\) -ի անտեսելով ստորակետը, և ապա այն դնելով քանորդում՝ երբ կավարտվի ամբողջ մասի բաժանումը:
 
7,64¯4¯1,93636¯0
Տասնորդական կոտորակը բնական թվի բաժանելու համար պետք է ՝
1) կոտորակը թվի վրա բաժանել՝ անտեսելով ստորակետը
2) քանորդում դնել ստորակետ, երբ կավարտվի ամբողջ մասի բաժանումը
Եթե տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը փոքր է բնական թվից, որի վրա այն բաժանվում է, ապա քանորդի ամբողջ մասը զրո է:  
 
Օրինակ՝ \(3,57\)-ը \(7\)-ի բաժանելիս, ստանում ենք՝
 
3,570¯7¯0,513535¯77¯0 
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: