Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Պակասորդով կլորացում՝ մինչև հարյուրերորդականը

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվի կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
4. Կլորացում մինչև տրված կարգը

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավելուրդով կամ պակասորդով կլորացում

Բարդություն հեշտ

1
6. Կլորացման եղանակը

Բարդություն հեշտ

1
7. Կարգային թվանշանի փոփոխությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Հատվածի երկարության կլորացված արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
9. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

2
10. Քանորդի ամենամեծ կարգը

Բարդություն միջին

2
11. Մինչև ո՞ր կարգն է կատարվել կլորացումը

Բարդություն միջին

2
12. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն բարդ

3
13. Կլորացման սխալանքը

Բարդություն բարդ

3

Ուսումնական ձեռնարկներ