Տեսություն

ՀԱՅԵՐԵՆԻ  ԲԱՂԱՁԱՅՆ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայերենում բաղաձայն հնչյունների արտասանությունը տարբերվում է ձայնավոր հնչյունների արտասանությունից:  Բաղաձայններն արտասանվում են արգելքներով. սրանց արտասանության ժամանակ մեկ ատամներն են խանգարում, մեկ շրթունքները, մեկ էլ լեզվի հետևի մասն է դառնում ուռուցիկ:
 
Բաղաձայն հնչյունները ձայնավորների պես երկար ձգել կամ դրանցով երգել չի լինի:
 
Հայերենն ունի \(30\) բաղաձայն հնչյուն, որոնք կարելի է ներկայացնել եռաշարք, երկշարք և մեկ շարք ունեցող աղյուսակով:
 
 Ձայնեղ                Խուլ   
 Շնչեղ խուլ
        բ
      պ
      փ
        գ
       կ
      ք
       դ
       տ
      թ
        ձ
       ծ
     ց
        ջ
      ճ
      չ
        զ
      ս
 
        ժ  
      շ
          
        ղ  
      խ
          
         վ  
      ֆ
          
         հ
 
          
 
Առանձին շարք են կազմում ձայնորդ բաղաձայնները: Դրանք են՝ լ, ռ, ր, ն, մ, յ