Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք թթվածնի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4

Ուսումնական ձեռնարկներ