Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

1♦
Լրացրու՛ ներկայացված նախադասությունը Ս. Արենիուսի էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսության հիմնադրույթների վերաբերյալ՝ մուտքագրելով բաց թողած բառը.
 
Քլորաջրածնի դիսոցումը ջրում տեղի է ունենում քլորաջրածնի և ջրի երկբևեռ մոլեկուլների էլեկտրաստատիկական՝ _______ - դիպոլային փոխազդեցության հետևանքով:  
 
Պատասխան՝

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում