Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2♦
school_boys.gif
 
Համապատասխանեցրու՛ օքսիդավերականգնման ռեակցիաներում տրված տարրերի ատոմների ցուցաբերած վերօքս հատկությոունները (\(I\) սյունյակ) 
տարրերի նշանների հետ (\(II\) սյունյակ).
 
IIIա. միայն օքսիդիչ1.Zn2+բ. միայն վերականգնիչ2.Zn0գ. և՛ օքսիդիչ,և՛ վերականգնիչ3.Fe2+
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ տառ-թիվ զուգակցմամբ, միմյանցից բաժանված ստորակետներով, առանց բացատների:
 
Պատասխան՝

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում