Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք սիլիցիումի վրաբերյալ

Բարդություն հեշտ

5

Ուսումնական ձեռնարկներ