Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Найди местоимения

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Местоимение и другие части речи

Բարդություն հեշտ

3
3. Поиск местоимений

Բարդություն միջին

4.5
4. Поиск словосочетаний с местоимениями

Բարդություն միջին

6
5. Переход местоимений в другие части речи

Բարդություն բարդ

6
6. Культура речи

Բարդություն բարդ

6
7. Замена слов местоимениями

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ