Davit Buduryan

ՈՒսումնական հաստատություն

7Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

61

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2826

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%