Դավիթ Ալամշարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Զ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

4109

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

7128

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%